Cách mod shop game và tự định dạng css


Bước 1: Truy cập savecss.com – >Chọn đăng nhập dùng gmail cho nhanh

 

Bước 2: Xem mã nguồn bản mod

Bước 3: Ctrl+ f tìm savecss – Click vào link

Bước 4:Copy toàn bộ nôi dung file css

Bước 5: Dán nội dung vào khung bên savecss.com – click save

 

Bước 6: Tải lại trang web để xem link mới vừa tạo

Bước 7: Truy cập trang chủ bản mod và dán nội dung shortcode

 

Bước 8: Thay đổi css theo ý thích ( Mỗi lần thay đổi bạn nhớ save lại nhé)


APP INSTALL

Cài đặt app để truy cập nhanh hơn

Nhấn để bật

Chế độ tối

Chế Độ Sáng