Hướng dẫn modify shop game bản 1.0


Hướng dẫn modify shop game bản 1.0

Link video https://www.youtube.com/watch?v=oxil4_gITY8

Bước 1:  Chọn giao diện số 1 trong theme option

Bước 2:  Tạo Trang Mới

Bước 3:  Tạo Trang Mới Đặt tên và điền nội dung như sau.

https://savecss.upload-cdn.com/wp-content/savemod/game/ver1/

Trang mới 1: 

Tên: Trang chủ new

Nội dung: Link nội dung

Trang mới 2: 

Tên: Tài khoản đã mua

Nội dung: link nội dung

Trang mới 3: 

Tên: user

Nội dung: link nội dung

Trang mới 4: 

Tên: Thông tin tài khoản

Nội dung: link nội dung

Trang mới 5: 

Tên: Nạp thẻ cào tự động

Nội dung: link nội dung

Trang mới 6: 

Tên: Lịch sử nạp tự động

Nội dung: link nội dung

Bước 4:

Tạo 2 menu đặt tên là

menuuser

menumobi

Bước 5:

Set lại trang chủ – Cài đặt – Đọc – Chọn trang chủ new mới vừa tạo

 

KẾT QUẢ SAU KHI MOD

 


APP INSTALL

Cài đặt app để truy cập nhanh hơn

Nhấn để bật

Chế độ tối

Chế Độ Sáng